Sommerferiekataloget

Llindar de rendibilitat exemple

En Economia, El Punt mort, Punt d`equilibri o llindar de rendibilitat és la produit d`unitats d`un producte o Servei que Cal vendre de manera que no Hi Hagi ni beneficis ni pèrdues, és a dir, Quan s`assoleix Aquest Punt Els costos totaux són igual als ingressos per les Vendes. Par tant, Indica a partir de Quin nombre de productes venuts es Deixa de tenir. pèrdues, o en altres Paraules, quina produit de productes venuts s`ha de superar per Començar a tenir. beneficis. Així, El llindar de rendibilitat (Q) s`obté dividint Els costos fixos de l`Empresa entre la diferència entre El preu de Venda unitaires i els costos variables unitaris. Aquest nombre constitueix un Punt mort o un llindar de rendibilitat que Cal superar per Començar a get beneficis..

Comments are closed.

займы онлайн на карту получить займ онлайн быстрый займ на карту онлайн микрозайм быстрый займ взять займ